SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

1. razred 2. razred 3. razred
4. razred 5. razred 6. razred
7. razred 8. razred 9. razred

V primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolnite izjavo in jo podpisano vrnite šolskemu knjižničarju najkasneje do petka, 18. 6. 2021.

_______________________________________

 

POTREBŠČINE ZA POUK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 2021/22 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA 2021/22

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: FRANCOŠČINA 2021/22

_______________________________________

 

Zapisnik sestanka Skupine za delovne zvezke OŠ Trzin, 17. maj 2021