Položnice obračunava administratorka Patricija Prosen, ki je dosegljiva na: