Šolski sklad

Osnovna šola Trzin preko Šolskega sklada OŠ Trzin že od leta 2002 uspešno zagotavlja večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa svojim učencem. Vse od ustanovitve je Šolski sklad sodeloval z raznovrstnimi podjetji in ustanovami, sredstva pridobival s pomočjo donacij Občine Trzin, velik del sredstev pa je v Šolski sklad priteklo tudi z aktivnim sodelovanjem učencev na zbiralnih akcijah, ustvarjalnih delavnicah in kulturnih prireditvah.

Nabrana sredstva upravni odbor Šolskega sklada namenja za subvencioniranje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Ti vzgojno-izobraževalni programi predstavljajo enega od stebrov uspešnega delovanja Osnovne šole Trzin in omogočajo ustvarjanje pozitivnega vzdušja med otroci in učitelji. Prav tako tvorijo pomemben del izobraževalnega sistema in zato menimo, da je organizacija tovrstnih programov nujna. Da bi sodelovanje v nadstandardnih programih omogočili vsem otrokom, programe delno plačamo iz sredstev Šolskega sklada. Dodatno pa sofinanciramo udeležbo posameznikov na podlagi pisne vloge staršev ali skrbnikov. V težkih gospodarskih časih, ki smo jim priča, se število prosilcev za subvencioniranje navedenih aktivnosti povečuje, zato si še bolj prizadevamo za pridobivanje finančnih sredstev.

 

Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada, izpolnite vlogo in jo oddajte šolski svetovalni službi. VLOGA

Oglejte si tudi pravila delovanja šolskega sklada. PRAVILA

Soglasje – šolski sklad

Zadnja posodobitev strani: 18. 9. 2019

 

Dostopnost