Vizija Osnovne šole Trzin se glasi: 

Naša šola nas uči
spoštovanja različnosti,
življenja z naravo,
razvija ustvarjalnost
in odpira vrata v svet
znanja, umetnosti in športa.

 

Vzgojni načrt Osnovne šole Trzin je nastal na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole, ki vključujeta vrednote okolja ter vrednote, zapisane v obstoječi zakonodaji Republike Slovenije in v dokumentih, usklajenih na nivoju Evropske unije. Temelj vizije so vrednote.

 

Temeljne vrednote učencev in delavcev Osnovne šole Trzin

Na osnovni šoli Trzin si prizadevamo za naslednje temeljne vrednote:

  • poštenost,
  • medsebojna pomoč in sodelovanje,
  • spoštovanje,
  • potrpežljivost, strpnost in razumevanje,
  • zaupanje,
  • znanje,
  • prijateljstvo,
  • red in varnost,
  • dobra samopodoba.