Večina  problemov ima rešitev, ki jo moramo šele poiskati.

Težave niso le breme, lahko vam predstavljajo izziv.

Pogovor razbremenjuje in je začetek poti k reševanju problema.

Poiščite pomoč, ki jo potrebujete, ne zapirajte se vase in ne odlašajte.

Tudi otroka naučite , da zna v pravem trenutku poiskati pomoč in prevzemati soodgovornost za reševanje problemov.

 

Na šolsko svetovalno delavko se lahko obrnete kadar:

 • učenec izkazuje nadarjenost in se v šoli dolgočasi,
 • se ne zna učiti (tehnike in strategije učenja),
 • nezadovoljstvo z ocenami , kljub učenju,
 • kako pomagati otroku s primanjkljaji (posebne potrebe),
 • težave na čustvenem področju (zavedanje in obvladovanje čustev),
 • strah pred ustnim in pisnim ocenjevanjem znanja,
 • težave v socialnih odnosih (slabša socialna kompetentnost, se ne zna uveljaviti med vrstniki),
 • reševanje sporov z mediacijo,
 • posvetovanje o vzgoji,
 • pomoč pri karierni orientaciji,
 • morda bi želeli vprašati nekaj čisto drugega.

 

Na razgovor se lahko naročite v času govorilnih ur ali v dopoldanskem času.