Načrt aktivnosti DPO za kol.leto 2020

Obrazec-Zahteva za izbris podatkov-za upravljalca

Obrazec-Prijava krsitve varstva osebnih podatkov-prijava DPO

Obrazec-Pravica do ugovora-za upravljalca

Vprašalnik za upravljalce Obrazec-Zahteva za popravek podatkov-za upravljalca

Obrazec-Zahteva za prenosljivost podatkov

Obrazec-Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki