Stran je bila posodobljena 4. 9. 2021.

 

Za bodoče prvošolce (2021/22):

Prijavnica v JV in PB_2021_22

Prijavnica na šolsko prehrano

Informacije v zvezi s šolsko prehrano_2021_22

 


Prešolanje otroka – obrazec oddate svetovalni službi ali v tajništvu

 

Vloga – status perspektivnega mladega umetnika

Vloga – status perspektivnega mladega športnika

Vloga – status vrhunskega mladega umetnika

Vloga – status vrhunskega mladega športnika

 

Pravila OŠ Trzin o prilagajanju šolskih obveznosti

Dogovor o prilagajanju šol.obveznosti_status perspektivnega športnika/umetnika

Dogovor o prilagajanju šol.obveznosti_status vrhunskega športnika/umetnika

 

 

Prispevek v Sklad OŠ Trzin – soglasje, 2021/22

Vloga za sredstva iz šolskega sklada

Vloga za sredstva iz šolskega sklada (korona razmere)

 

Soglasje za obdelavo podatkov učencev, 2020/21

 

Naročilo identifikacijskega ključka za kolesarnico, 2021/22

OPB – dnevne prijave (čas odhoda domov), 2021/22

Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane, 2021/22