OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

7. razred

 PREDMET  ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina I 1  Dragica Marinko
 nemščina I 1 Mihael Božič
 likovno snovanje I 1  mag. Vesna Rakef
 vzgoja za medije: tisk 1  Irena Capuder
 urejanje besedil 1 Maja Hladnik
 obdelava gradiv: les 1  Aleš Šporn
šport za sprostitev 2 Andreja Vrhovec Kavčič,
Jani Muha

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina II 1  Dragica Marinko
 nemščina II 1 Mihael Božič
 likovno snovanje II 1 mag. Vesna Rakef
 multimedija 1 Maja Hladnik
 obdelava gradiv: umetne snovi 1  Aleš Šporn
 sodobna priprava hrane 1 Dušan Gorenec
 šport za zdravje 2 Andreja Vrhovec Kavčič,
Jani Muha

 

9. razred

 PREDMET  ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina III  1  Dragica Marinko
 likovno snovanje III 1 mag. Vesna Rakef
 vzgoja za medije: televizija 1 Irena Capuder
 računalniška omrežja 1 Maja Hladnik
 kemija v življenju 1 Darja Kos Strmec
 izbrani šport
(nogomet, odbojka)
 2 Andreja Vrhovec Kavčič,
Jani Muha