Poslovni čas

Poslovni čas je od ponedeljka do petka od 6.00 do 23.00, in sicer:

• poslovni čas šolske uprave je od 7.00 do 15.00,

• uradne ure tajništva šole so od 10.00 do 12.00 in do 13.00 do 14.00,

• jutranje varstvo se prične ob 6.05 in traja do 8.05,

• pouk se prične ob 8.20 (predure ob 7.30) in konča ob 14.35,

• podaljšano bivanje se prične ob 12.00 in konča ob 16.30,

• šolska svetovalna služba ima poslovni čas od 7.30 do 14.30,

• knjižnica ima poslovni čas od 7.30 do 14.30; za izposojo je odprta:

dopoldan 8.00-10.30
popoldan 12.00-14.00

 

• šolska kuhinja ima poslovni čas od 6.30 do 14.30,

• telovadnici sta odprti od 7.30 do 23.00,

• čistilke so na šoli v izmenah od 6.00 do 21.00,

• hišnika imata v okviru osemurnega delovnika gibljiv delovni čas od 6.00 do 20.00.

Dostopnost