V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali v projektih »RASTEM S KNJIGO« in »EKO BRALNA ZNAČKA«. Cilj projektov je spodbuditi učence, da si z branjem leposlovja in poučnih knjig pridobijo dodatno znanje, razširijo literarno obzorje in obogatijo besedni zaklad. Učencem bomo skušali posredovati tudi spoznanje o pomembnosti knjige za vseživljenjsko učenje. Za spodbujanje družinskega branja v prvem in drugem razredu tudi letos izvajamo »BRALNI NAHRBTNIK«.

Učenci vseh razredov v knjižnici pridobivajo knjižnično informacijska znanja. Učenci predmetne stopnje se lahko vključijo tudi v knjižničarski krožek.

 

Knjižnični red

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani knjižnice. Članarine ni. Uporabniki knjižnice ob vpisu prejmejo izkaznico, s katero si lahko izposojajo knjige in uporabljajo računalnik. Vsak učenec dobi prvo izkaznico zastonj. Ko je izkaznica polna, dobi učenec novo brezplačno. Če učenec izkaznico izgubi ali poškoduje, za novo izkaznico plača 0,50 € na položnici za mesečne stroške.

Izposoja gradiva

Učenci si lahko izposojajo le leposlovne in poučne knjige. Video-kasete, CD-plošče in DVD-ji so namenjeni za uporabo pri pouku, zato si jih lahko izposojajo samo učitelji.

Strokovne knjige, enciklopedije, leksikoni in atlasi, ki tvorijo priročno knjižnico, niso za izposojo. Tudi revije lahko učenci berejo le v čitalnici.

Izposojevalni rok je 15 dni z možnostjo enkratnega podaljšanja. Knjige za domače branje in bralno značko morajo učenci vrniti v roku in jih ne podaljšujemo.

Brez izkaznice gradiva ne izposojamo. Prav tako si učenci ne morejo izposojati knjig za nekoga drugega ali na tujo izkaznico.

Učenec ima lahko sposojenih največ 5 knjig.

Pravila vedenja

V knjižnici veljajo pravila dostojnega obnašanja. Učenci lahko delajo domače naloge, uporabljajo računalnik in se tiho pogovarjajo.