Koledar tekmovanj iz znanja 2021/22


Dosežki učencev OŠ Trzin na tekmovanjih za šolsko leto 2020/21:

Tekmovanje iz znanja slovenščine (Cankarjevo priznanje)

Tekmovanje iz znanja angleščine 9. razred

Tekmovanje iz znanja angleščine 8. razred

Tekmovanje iz znanja angleščine 7. razred

Tekmovanje iz znanja nemščine

Tekmovanje iz znanja francoščine

Tekmovanje iz znanja matematike (Vegovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja fizike (Stefanovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja biologije (Proteusovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Tekmovanje iz znanja logike

Tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

Tekmovanje v znanju tehnologij

Tekmovanje iz znanja astronomije (Dominkovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja računalništva (Bober)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tekmovanje iz znanja Vesele šole

Tekmovanje iz angleške bralne značke

Tekmovanje iz nemške bralne značke

Tekmovanje iz nemške bralne značke – ‘BÜCHERWURM’

Tekmovanje iz francoske bralne značke

Tekmovanje iz raziskovalnih nalog

Športna tekmovanja