SUBVENCIJA ZA REGRESIRANO PREHRANO

Subvencija je vezana na odločbo o otroškem dodatku. Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice  in kosila na šolo, saj šola dobi podatke o upravičenosti preko ministrstva. Prosimo vas, da ste pozorni na datum izdane odločbe in da pravočasno zaprosite za izdajo nove odločbe o otroškem dodatku, saj morate 1. 9. 2017 imeti veljavno odločbo. Subvencijo je mogoče uveljavljati tudi kadar koli med letom. Pripada vam z dnem, ko center za socialno delo vlogi ugodi.

Višina subvencije je določena s trenutno veljavno zakonodajo:

A) Do subvencije malice so upravičeni tisti učenci, katerih starši imajo povprečni mesečni dohodek na osebo nižji od 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

B) Do 100 % subvencije kosila so upravičeni tisti učenci, katerih starši imajo povprečni mesečni dohodek na osebo nižji od 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.