Šolski zvonec – pouk dopoldne

URA ČAS
 predura  7.30 – 8.15
 1.  8.20 – 9.05
 2. 9.10 – 9.55
 3.  10.20 – 11.05
 4.  11.10 – 11.55
 5.  12.00 – 12.45
 6.  12.50 – 13.35
 7.  13.50 – 14.35

 

Podaljšano bivanje

URA ČAS
 5.  12.00 – 12.50
 6.  12.50 – 13.40
 7. 13.40 – 14.30
 8.  14.30 – 15.20
 9.  15.20 – 16.10
 varstvo  16.10 – 16.30