Spoštovani starši učencev od 7. do 9. razreda.

 

Vabim vas na spletno predavanje z naslovom Biti mladostnikom v oporo. Predaval bo Miha Kramli, terapevt in vodja centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici.

Predavanje bo v torek , 4. 1. 2022, ob 18.00. Predavanja se lahko udeležijo tudi vaši otroci.

 

Povezavo za pridružitev, smo vam poslali preko eAsistenta.

 

Vsebina predavanja bo naslednja:

– kako spregovoriti z mladostnikom o njegovem motečem vedenju (pitju), ne da bi mladostnika poniževali;

– kako straši poimenujejo ogrožujoče vedenje ali situacijo;

– o primernem vzdušju, v katerem lahko mladostnik sliši vsebino staršev;

– kako mladostnika primerno seznaniti s posledicami neupoštevanja želja ali načel staršev.

 

Matejka Chvatal
Ravnateljica