INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI – notranji mentorji (učitelji OŠ Trzin)

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI – zunanji mentorji

PUBLIKACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 2021_22 – notranji mentorji

PUBLIKACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 2021_22 – zunanji mentorji

Predstavitev interesnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali učitelji Osnovne šole Trzin