NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 II. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET RAZRED UČITELJ
francoščina 4. – 6. Dragica Marinko
nemščina 4. – 6. Mihael Božič
računalništvo 4. – 6. Maja Hladnik
šport 4. – 6. Jani Muha
likovna umetnost 4. – 6. mag. Vesna Rakef