arhivska slika: Otroški parlament 2016/2017

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Na OŠ Trzin ima otroški parlament bogato zgodovino in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.

Letos se prvič tema otroškega parlamenta prvič nadaljuje še v drugo šolsko leto. Lani smo se pogovarjali o šolstvu in šolskem sistemu. Učenci so se že po razredih pogovarjali, kakšnih sprememb si želijo na naši šoli. Na drugem otroškem parlamentu smo njihove želje in ideje strnili  in določili nekaj prioritetnih sprememb, ki jih bomo v tem šolskem letu poskusili uresničiti. Realizacija sklepov je namreč tudi cilj drugega leta delovanja otroškega parlamenta v okviru iste teme.

Prvi sklic otroškega parlamenta bo predvidoma v mesecu januarju 2019, kjer bomo ugotavljali, katere spremembe smo uspešno izvedli in kje bi lahko še kaj spremenili.

Več informacij o otroškem parlamentu lahko preberete tudi na spletni povezavi: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/ (2. 12. 2016)

Mentorici Barbara Karba, Ana Lončar Burjek