V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 BOMO IZVEDLI:

  • plavalni tečaj (vrtec in 1.r),
  • tečaj rolanja (vrtec),
  • zgodnje učenje angleščine (vrtec),
  • jutranje varstvo (2.r à),
  • naravoslovno-raziskovalni tabor (4.r),
  • tekaški tabor (7.r),
  • športni teden (8.r),
  • mediatorski tabor (5.-7.r),
  • ekskurzija v Avstrijo za učence izbirnega predmeta nemščina,
  • ekskurzija v London za učence 8. in 9. razreda,
  • nadstandardni program športa v 2., 3. in 5. razredu,
  • dve intenzivni pevski soboti za učence pevskega zbora in drugih umetniških interesnih dejavnosti,
  • lutkovni abonma (vrtec),
  • 3-dnevni tabor Lipicanček (vrtec),
  • zimovanje na Pokljuki (vrtec),
  • 3-dnevni tabor Rute (vrtec).