V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 BOMO IZVEDLI:

 • plavalni tečaj (1. r),
 • jutranje varstvo (2.–5. r),
 • naravoslovno-raziskovalni tabor (2. r),
 • naravoslovno-raziskovalni tabor (3. r),
 • naravoslovno-raziskovalni tabor (4. r),
 • tekaški tabor (7. r),
 • športni teden (8. r),
 • mediatorski tabor (7.–9. r.),
 • likovni tabor (4.–9. r.),
 • nadstandardni program športa v 1. in 2. razredu,
 • delavnice Safe.si.