V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 BOMO IZVEDLI:

 • plavalni tečaj (1. r),
 • jutranje varstvo (2.–5. r),
 • naravoslovno raziskovalni tabor (2. r),
 • naravoslovno-raziskovalni tabor (4. r),
 • tekaški tabor (7. r),
 • športni teden (8. r),
 • mediatorski tabor (5. r.–6. r),
 • likovni tabor (4. r.– 9. r),
 • ekskurzija v Avstrijo za učence izbirnega predmeta nemščina,
 • ekskurzija v London in Dublin za učence 8. in 9. razreda,
 • nadstandardni program športa v 1. in 2. razredu,
 • dve pevski soboti za učence pevskega zbora.