V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 BOMO IZVEDLI:

  • plavalni tečaj (1. in 2. r),
  • jutranje varstvo (2.–5. r),
  • naravoslovno-raziskovalni tabor (2. r),
  • naravoslovno-raziskovalni tabor (4. r),
  • tekaški tabor (7. r),
  • športni teden (8. in 9. r),
  • nadstandardni program športa v 1. in 2. razredu,
  • ekskurzija v Pariz za učence 8. in 9. razreda,
  • ena pevska sobota za učence pevskega zbora.