Kontakti

 

Osnovna šola Trzin
Telefon – tajništvo
uradne ure:
  10.00 – 12.00
  13.00 – 14.00
01 23 50 650
Ravnateljica: Matejka Chvatal
Pomočnica ravnateljice: Jana Klopčič
Poslovna sekretarka: Uršula Uhan
Svetovalna delavka šole: 01 23 50 653 Ksenija Rojs – Visković
Svetovalna delavka vrtca:  01 23 50 660 Marijana Petek
Obračun položnic:
uradne ure:
  10.00 – 12.00
  13.00 – 14.00
01 23 50 657 Jasmina Koščak
Prijava in odjava obrokov: 01 23 50 655 kuhinja-trzin@guest.arnes.si
Telefon – podaljšano
bivanje (nujna sporočila):
 031 457 005
Knjižnica:  01 23 50 656 Melita Rus
Spletna stan na internetu: http://www.os-trzin.si
Elektronski naslov: os-trzin@guest.arnes.si
Naslov šole:       Osnovna šola Trzin, Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin

 

Dostopnost