MOJA IZBIRA, Na spletni strani boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in ZAvoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji:
http://www.mojaizbira.si/poklici

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisih poklicev:
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
in videoposnetki o številnih poklicih:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, spletna stran, kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole, Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi:
http://www.mizs.gov.si

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, Če pa vas podrobneje zanimajo pokukajte na: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/index.htm

CPI – CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije.
http://www.cpi.si/

 

eSVETOVANJE vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje!
https://esvetovanje.ess.gov.si/

 

PROJEKT PREHOD v sodelovanju z URI SOČA z namenom ponuditi mladim s posebnimi potrebami več informacij v smeri poklicne orientacije, soočanja z lastno invalidnostjo in širše spoznati kaj prinaša trg dela.

Mednarodni projekt »Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)«
Newsletter_Boys_in_care_05_SLO

 

JAVNI ŠTIPENDIJSKI RAZVOJNI INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Vse o štipendijah, kdo je upravičen do določene štipendije, kaj moramo storiti, da za določeno štipendijo kandidiramo.
http://www.jpi-sklad.si/

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU najdete na:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

 

DIJAŠKI.NET Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo.
http://www.dijaski.net/

MESTO MLADIH
Portal za dijake in devetošolce: http://www.mestomladih.si/

 

“TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO kratki film o različnih poklicih
http://4d.rtvslo.si/!oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

 

RAČUNALNIŠKI PROGRAM KAM IN KAKO
Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši?
Interaktivni računalniški program za izbor poklicev (na voljo v šoli pri šolski pedagoginji in na CIPS-ih – najbližji na Zavodu za zaposlovanje Domžale)
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

 

PRIROČNIK ZA SARŠE– Kako pomagamo otroku pri kariernih odločitvah

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2017/12/FAMICO_prirocnik-za-star%C5%A1e_zadnja-izdaja.pdf

KARIERNI PLAC– https://karierniplac.si/

TABELA ZA IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

https://www.sers.si/wp-content/uploads/2013/12/vpis-merilaobomejitvi.pdf

 

Knjižni molji pa boste v šolski knjižnici oz. v poklicnem kotičku pri šolski pedagoginji našli naslednje KNJIGE V POMOČ:

– O poklicih, moj poklic: Sophie Bordet, Nadine Mouchet, Henri Fellner

– Poklici. Delo hvali mojstra: Marjeta Zorec, Uroš Hrovat

– Kakšne barve je vaše padalo? Richard n. Bolle

– Poklici. Christopher Maynard

 

Pripravila Ksenija Rojs Visković