Šole v naravi, tabori, ekskurzije 2021/22

Tudi v tem šolskem letu bomo del učnega programa realizirali v okviru šole v naravi. Del sredstev za poletno šolo v naravi prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, del sredstev za zimsko šolo v naravi pa Občina Trzin. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se o tem pogovorijo s svetovalno delavko Ksenijo Rojs – Visković. Ceno šole v naravi je možno poravnati v več obrokih. V primeru odpovedi udeležbe šole v naravi iz neutemeljenih razlogov se prvi obrok ne vrača.

Pouk predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. na razredni stopnji popestrimo s številnimi ekskurzijami v bližnjo okolico šole. To so praviloma opazovalni sprehodi, ki jih razredničarke in drugi spremljevalci pripravljajo v vseh letnih časih. Učenci tako spoznavajo naravo in opazujejo njeno spreminjanje, spoznavajo domači kraj in obiskujejo različne ustanove, ki delujejo v njem.

Ekskurzije so tudi vsi navedeni naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ko učenci zapustijo šolski prostor in dejavnosti potekajo v ustreznih specializiranih ustanovah. Učenci imajo ekskurzije tudi v sklopu šole v naravi (letne, zimske), športnega tedna in naravoslovno-raziskovalnih taborov.

 

Program 2021/22

 

Dostopnost