Ni razloga, da ne bi sledili srcu.

Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire,

saj ga navadno spremlja visoka motivacija

in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

                                                               Steve Jobs

 

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

 

KAKO POTEKA KARIERNA ORIENTACIJA NA NAŠI ŠOLI?