Oddelki podaljšanega bivanja so namenjeni učencem od prvega do petega razreda.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno, vsebuje pa naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki.

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami.

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.

Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil vašemu otroku predčasen odhod domov le v primeru, če ga boste o tem predhodno pisno obvestili.