Organizacija pouka (9. 11. 2020)

Dragi učenci, spoštovani starši,                                                                       

po sklepu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bo od 9. 11. 2020 dalje do preklica vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

V času dela na daljavo bo tedenska obremenitev za učence enaka kot v šoli. Vsa navodila za delo učencev bodo v spletnih učilnicah MS Teams, do katerih učenci in starši dostopate z AAI uporabniškim računom učenca. Del ur bomo izvedli preko video povezave (MS Teams), in sicer:

za učence od 1. do 3. razreda eno uro dnevno in dopolnilni pouk, za učence 4. in 5. razreda vsaj dve uri dnevno, za učence od 6. do 9. razreda pa približno polovico vseh ur.

Pripravili smo urnike videokonferenc za posamezne oddelke, ki bodo objavljeni na spletni strani šole. Sodelovanje učencev na vseh urah, ki se izvajajo preko videokonferenc, je obvezna. V primeru odsotnosti morajo starši odsotnost opravičiti. Razredniki in ostali učitelji bodo učence ponovno opozorili na spletno etiko, spletni bonton in varnost na internetu.

Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo, prosimo, naslavljajte neposredno na razrednika oziroma učitelja posameznega predmeta v klepetu v MS Teams. V primeru tehničnih težav pa na računalničarko Tamaro Mršol (dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.oo na elektronskem naslovu tamara.mrsol@os-trzin.si ali po telefonu na št 030 720 350).

V tednu od 9. 11. 2020 dalje bo veljal urnik B tedna.

Starše prosimo, da nas v primeru potreb po računalniški opremi kontaktirate (e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si ali po telefonu: 01 23 50 650, 051 340 800). Poskusili bomo najti ustrezno rešitev.

Vsem učencem, ki imajo subvencionirano kosilo, bo šola na podlagi zbranih prijav zagotovila prevzem brezplačnega toplega obroka.

Želimo vam zdravja. V upanju na čim hitrejši povratek učencev v šolo vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole


Obvestilo o podaljšanju jesenskih počitnic 

Vlada RS se je odločila za podaljšanje jesenskih počitnic za vse učence osnovnih šol za en teden.

Spoštovani,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep, s katerim je določilo, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020 (sprememba šolskega koledarja).

Informacija o načinu izobraževanja od 9. 11. 2020 dalje bo s stani MIZŠ podana v naslednjem tednu.

Ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


Pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda

Spoštovani starši učencev od 6. do 9. razreda,

posredujemo vam nekaj informacij o poteku pouka na daljavo:

– Pouk na daljavo poteka po urniku oddelka, ki je razviden iz eAsistenta.

– Pouk na daljavo poteka preko aplikacije MS Teams (https://teams.microsoft.com).

– Del ur posameznega predmeta bo potekal v obliki videokonferenc prek MS Teams (napoved v koledarju vsaj en dan prej), del ur pa v obliki zadolžitev, ki jih bo učenec opravil v skladu z navodili učitelja.

– Udeležba na videokonferencah je obvezna, ravno tako opravljanje ostalih nalog. V primeru, da se učenec napovedane videokonference ne udeleži, učitelj zabeleži odsotnost od pouka. V kolikor se učenec posameznega dne ni mogel udeležiti videokonference zaradi tehničnih težav, starši to sporočite razredniku po e-pošti.

– V primeru bolezni učenca starši obvestite razrednika po e-pošti. Razrednik bo v eAsistentu zabeležil učenčevo odsotnost od pouka.

Delo na daljavo je obvezno. Učitelji bodo na različne načine spremljali delo učencev. V primeru težav se lahko obrnete na učitelja predmeta, razrednika, računalnikarko Tamaro Mršol (tel. št. 030 720 350), pomočnico ravnateljice ali ravnateljico preko e-pošte ali telefona (tel. št. šole 01 23 50 650, tel. št. ravnateljice 051 340 800).

Upamo, da bo delo na daljavo potekalo uspešno in se bodo učenci po počitnicah lahko vrnili v šolske klopi.

 Vodstvo šole

Kratka navodila za učence za delo na daljavo preko MS Teams


Spoštovani učenci in starši,

zaradi preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 in poslabšanja epidemiološke situacije, se začasno, v času od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, uvaja sledeč način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa:

– učenci od 1. do vključno 5. razreda OŠ se izobražujejo v šoli, prav tako bo organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje,

– učenci od vključno 6. do 9. razreda OŠ se izobražujejo na daljavo,

– interesne dejavnosti, ki jih na šoli vodijo zunanji mentorji, se v prihodnjem tednu ne bodo izvajale.

O vseh spremembah vas bom skladno s sprejetimi ukrepi Vlade RS sproti obveščala s sporočili po elektronski pošti in z objavami na spletni strani šole.

Načrtovana zbiralna akcija papirja v prihodnjem tednu bo izvedena, kot je navedeno na obvestilu spodaj.

Mateja Chvatal, ravnateljica

Okrožnica MIZŠ z dne 15. 10. 2020

Okrožnica MIZŠ z dne 16. 10. 2020

Dostopnost