Od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica bo šola zaprta. Pouk poteka na daljavo.

V nadaljevanju je nekaj informacij za učence in starše:

POUK:

Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko elektronske pošte učiteljev in spletnih učilnic.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo dobili navodilo za delo za naslednjih 14 dni s strani razrednikov preko elektronske pošte staršev, in sicer do ponedeljka, do 10. ure.

Za učence od 6. do 9. razreda pa bodo učitelji posameznih predmetov vso gradivo in navodila za delo objavljali glede na urnik v spletnih učilnicah predmetov (gesla za dostope bodo posredovana staršem).

Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da nadzirate otrokovo izpolnjevanje dnevnih nalog. – Učenci naj vzamejo to delo kar se da resno in vestno, kajti le tako bo imelo učenje na daljavo učinek in smisel.

Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo, prosimo, naslavljajte neposredno na razrednika oziroma učitelja posameznega predmeta. Vsi elektronski naslovi zaposlenih so na spletni strani šole.

 

OBVEŠČANJE:

O spremembah vas bomo ažurno obveščali preko šolske spletne strani. Uradnih ur ne bo.

Spremljajte informacije v medijih in se držite navodil pristojnih institucij.

Želimo vam zdravja in vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo OŠ Trzin