Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Vsebine, ki jih bo vključeval neobvezni izbirni predmet šport, so že prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, dodane pa bodo številne nove, ki jih ni v programu osnovnega predmeta šport. Taka povezava predstavlja obogateno celoto in spodbudo za oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Učenčevo znanje se skozi celo šolsko leto oceni trikrat. Športni pedagog ocenjuje znanje glede na individualne posebnosti in napredek učenca.

 

Vsebine:

  1. Športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti: teki, tekalne igrice, orientacijski tek, suhi biatlon.
  2. Športne dejavnosti, ki so usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: elementarne igrice, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, plesne igrice, hokejske igrice.
  3. Športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: skoki, akrobatika, plezanje.

 

Pripravila: Andreja Vrhovec Kavčič, prof. ŠV