V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja.

Algoritmi, natančno premišljena navodila, zakodirana za procesiranje s stroji, dandanes z moderno tehnologijo spreminjajo svet in del tega je lahko vsak, ki se loti izziva pisanja programov. Pisanje in branje kode s časom postaja osnovna veščina. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva in je nekakšen uvod v računalniško znanost.

Vsebina predmeta se prilagodi predznanju in starosti učencev. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave kot tudi razširiti interes od uporabnika k ustvarjalcu. Predmet uri algoritmično razmišljanje in uči osnovnih programerskih konceptov.

Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.

 

VSEBINA

Učenci s pomočjo različnih orodij in programov, kot so Scratch, Hour of Code, MakeCode, Python itd.,:

  • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
  • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
  • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
  • spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
  • se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
  • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
  • se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
  • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
  • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje.

OCENJEVANJE

Učenec v dveh ocenjevalnih obdobjih pridobi tri ocene. Ocenjujejo se učenčevi izdelki (projekt, program), ki morajo ustrezati postavljenim kriterijem (zahtevam).

Pripravila: Tamara Mršol