VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

URE: 1 URA NA TEDEN, 35 UR NA LETO

Vzgoja za medije (TISK) je enoletni izbirni predmet in je namenjen učencem 7. razreda osnovne šole. Učenci spoznajo teoretični del predmeta: novinarsko delo, izraze, etiko, zgodovino množičnih medijev, oglaševanje, zvrsti in žanre. Raziskujejo neumetnostne jezikovne zvrsti, posebej publicistične. Poudarek pri predmetu pa je pridobivanje praktičnih izkušenj, predvsem pa spodbujanje učencev k aktivnemu in kreativnemu delu.

Svojo ustvarjalnost mišljenja in pisanja učenci kreirajo pri nastanku temeljnega letnega projekta – šolskega časopisa (Mixer). S tem prevzemajo različne vloge: novinarjev, urednikov, fotografov, oblikovalcev, lektorjev. Pri predmetu sodelujemo z zunanjimi sodelavci in povabimo različne strokovnjake s področja novinarstva. Organizira se tudi delavnica s področja pisanja, nastopanja ali retorike. Učenci se seznanijo z delovanjem medijskih institucij, obiščejo vsaj dve znani medijski hiši: časopisne hiše, RTV SLO, POP TV, Planet TV, Radio 1, s tem pa spoznajo delovanje studia, montaže, tiska.

Učenci se sami preizkušajo v vlogi novinarjev na vseh področjih, sodelujejo na šolskih dogodkih, prireditvah. Veliko je individualnega dela in še več skupinskega. Upošteva se predloge in tudi želje učencev pri samem vsebinskem delu pouka.

 

NAČRT DELA

 • Učenci spoznajo različne novinarske časopisne zvrsti in žanre in se seznanijo s celotnim postopkom nastanka časopisa (od ideje do tiska).
 • Izvedejo različne projekte, izdelajo poročila, reportaže, recenzije filmov, oddaj, tiskanih medijev.
 • Sodelujejo pri nastajanju šolskega časopisa Mixer, pišejo članke, intervjuje, tudi za šolsko spletno stran.
 • OBIŠČEJO ČASOPISNO HIŠO, TISKARNO, RADIJSKO ALI TELEVIZIJSKO HIŠO.
 • Z obiskom novinarskega strokovnjaka se učijo nastopanja, osvojijo retorične sposobnosti, pravila televizijskega vodenja, oblikovanje novic v posameznih medijih.
 • Obisk fotografa in izvedba profesionalnega fotografiranja za časopis.
 • Obisk znane osebnosti in izvedba intervjuja.
 • Učenci se tudi sami preizkušajo v vlogi novinarjev, kot poročevalci s šolskih prireditev, voditelji. Oblikujejo uredniški odbor, z možnostjo sodelovanja pri izdelavi šolskega (spletnega/stenskega) glasila.
 • Spoznavajo oglaševanje in marketing v medijih.
 • Imajo možnost povezovanja šolske prireditve in sodelovanja pri njeni pripravi in izvedbi.
 • Imajo možnost sodelovanja pri scenariju in izvedbi za šolsko predstavo oz. skeč.
 • Sodelujejo pri izvedbi različnih delavnic s področja novinarstva – retorika, pisanje, fotografiranje, montaža …
 • Ogledajo si film v kinu, nato pišejo recenzije, kritike, mnenja.

 

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

URE: 1 URA NA TEDEN, 32 UR NA LETO

Vzgoja za medije (TELEVIZIJA) je enoletni izbirni predmet in je namenjen učencem  9. razreda osnovne šole. To je predmet za vse, ki jih zanima delo novinarjev, snemalcev, napovedovalcev … Učenci spoznajo nastanek in razvoj televizije, seznanijo se z osnovnimi značilnostmi tega najbolj privlačnega medija, odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi postajami, spoznajo osnovne korake novinarskega dela. Naučijo se analizirati, kritično ocenjevati in oblikovati različne komunikacijske oblike (televizijske oddaje, delo z družbenimi omrežji …). Predmet spodbuja učence k uresničevanju osebnih talentov, k aktivnemu in kreativnemu delu. Poudarek pri predmetu je pridobivanje praktičnih izkušenj.

Svojo ustvarjalnost učenci kreirajo pri nastanku letnega projekta – oblikovanje lastnega TV šova. S tem prevzemajo različne vloge: novinarjev, napovedovalcev, urednikov, fotografov, igralcev, oblikovalcev, lektorjev, organizatorjev. Pri predmetu sodelujemo z zunanjimi sodelavci in povabimo različne strokovnjake s področja novinarstva. Organizira se tudi delavnica s področja nastopanja ali retorike. Učenci se seznanijo z delovanjem medijskih institucij, obiščejo vsaj dve znani medijski hiši: RTV SLO, POP TV, Planet TV, Radio 1, s tem pa spoznajo delovanje studia, montaže.

Učenci se sami preizkušajo v vlogi novinarjev na vseh področjih, tudi v vlogi poročevalcev šolskih dogodkov, posnamejo svoj vlog. Veliko je individualnega dela in še več skupinskega. Upošteva se predloge in tudi želje učencev pri samem vsebinskem delu pouka.

NAČRT DELA

 • Učenci se seznanijo z osnovnimi značilnostmi televizije, zgodovine, navad gledalcev, zvrsti, dela novinarjev.
 • Izvedejo različne projekte, izdelajo poročila, reportaže, recenzije filmov, oddaj.
 • Sodelujejo v živo pri snemanju televizijskih oddaj (Male sive celice, Lepo je biti milijonar oz. po dogovoru).
 • Sodelujejo pri oblikovanju lastne TV oddaje – v živo.
 • Lahko sodelujejo pri nastajanju šolskega časopisa Mixer, pišejo članke, intervjuje, tudi za šolsko spletno stran.
 • OBIŠČEJO ZNANE TELEVIZIJSKE HIŠE.
 • Posnamejo svoj video vlog.
 • Z obiskom novinarskega strokovnjaka se učijo nastopanja, osvojijo retorične sposobnosti, pravila televizijskega vodenja, oblikovanje novic v posameznih medijih.
 • Obisk fotografa in izvedba profesionalnega fotografiranja za oglas.
 • Obisk znane osebnosti in izvedba intervjuja.
 • Učenci se tudi sami preizkušajo v vlogi novinarjev, kot poročevalci s šolskih prireditev, voditelji. Oblikujejo eno ali dve televizijski reportaži v zvezi z dogajanjem na šoli in izven nje in se tako preizkusijo v vlogi novinarjev.
 • Spoznavajo oglaševanje in marketing v medijih.
 • Imajo možnost povezovanja šolske prireditve in sodelovanja pri njeni pripravi in izvedbi.
 • Imajo možnost sodelovanja pri scenariju in izvedbi šolske predstave oz. skeča.
 • Sodelujejo pri izvedbi različnih delavnic s področja novinarstva – retorika, pisanje, fotografiranje, montaža …
 • Izdelajo fotoknjigo ali PP, predstavijo sebe oz. medijskega junaka.
 • Ogledajo si kakovosten film v kinu, nato pišejo recenzije, kritike, mnenja. Ob tem spoznajo, kako nastane film, kdo ga ustvarja in zanimivosti, povezane z njim.

 

Pripravila: Irena Capuder