Retorika je enoletni izbirni predmet v 9. razredu devetletne šole.

Predmet je namenjen tistim učencem, ki želijo izpopolniti svoje govorne in miselne sposobnosti ter izgubiti tremo pred javnim nastopom.

 

Učenci in učenke spoznajo:

–  etiko dialoga;
–  kaj je argumentacija;
–  razliko med dobrimi in slabimi argumenti;
–  retorične tehnike in razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore;
–  kako pomemben je značaj, govorica, vedenje … za uspešno delovanje.
–  Seznanijo se z zgodovino retorike.

 

CILJI

Učenci in učenke se naučijo:

  • javnega nastopanja in izražanja svojih stališč;
  • prepričljivega argumentiranja.
  • Spoznajo, kaj je retorika.

 

Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojni govorni nastop na določeno temo in eno oceno za razčlenitev govora.

Izbirni predmet je enoleten, in sicer mu je namenjenih 32 ur oz. ena ura na teden.

 

Pripravila: Marjana Ipavec