Živimo v dobi informatizacije in modernih hitrih komunikacij. V našem življenju si je računalnik skoraj v sleherni sredini že dodobra utrdil mesto. Med sodobna znanja in veščine, ki jih od posameznika zahteva življenje, sodi ustrezna uporaba računalnika. Teh veščin se bodo učili učenci pri predmetih s področja računalništva.

Vsak učenec bo na svojem računalniku izdelal različne izdelke, primerne njegovi razvojni stopnji, predznanju in sposobnostim. Predmet lahko izberejo vsi učenci ne glede na to, ali imajo doma računalnik ali ne. Za samostojne vaje in utrjevanje lahko uporabijo računalnike v računalniški učilnici v dogovoru z učiteljico.

 

UREJANJE BESEDIL (enoletni program za 7. razred)

Učenci se seznanijo s strojno in programsko opremo, spoznajo delovanje računalnika ter osnove dela v okolju Windows.

Podrobno spoznajo urejevalnik besedil Word in vse njegove funkcije, ki omogočajo oblikovanje besedila (vstavljanje slik, tabel, kazala, številke strani …). Dodobra spoznajo predstavitveni program PowerPoint in osnove analitičnega programa Excel. Seznanijo se s preprosto računalniško grafiko.

Seznanijo se tudi z delom na svetovnem spletu. Naučijo se iskati različna gradiva na spletu in jih shranjevati na lokalnem disku računalnika.

Ocenjujejo se izdelki, ki jih učenci večinoma izdelajo v šoli pri urah izbirnega predmeta.

 

MULTIMEDIJA (enoletni program za 8. razred)

Predmet je nekoliko bolj zahteven. Od učencev, ki želijo obiskovati ta predmet, pričakujemo, da dobro obvladajo delo v operacijskem sistemu Windows, se znajdejo v lokalnem omrežju in na svetovnem spletu.

Spoznavajo različne vrste medijev in možnosti predstavitve informacije s sliko, z zvokom in besedilom. Naučijo se poiskati slikovne, zvočne in druge podatke na internetu, jih ustrezno obdelati z ustreznimi programskimi orodji in jih uporabiti pri svoji predstavitvi.

Spoznajo programe za:

  • urejanje in obdelavo slik (filtri, deformacije, združevanje slik …),
  • urejanje in obdelavo zvoka (rezanje, krajšanje, sestavljanje ene glasbe iz več drugih, dodajanje svojega glasu …),
  • izdelavo videoposnetkov.

Predmet zaključimo z izdelavo svojega videoposnetka.

Ocenjujejo se izdelki, ki jih učenci večinoma izdelajo v šoli pri urah izbirnega predmeta.

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (enoletni program za 9. razred)

Predmet je dokaj zahteven. Od učencev, ki želijo obiskovati ta predmet, pričakujemo, da dobro obvladajo delo v operacijskem sistemu Windows, se znajdejo v lokalnem omrežju in na svetovnem spletu. Dobrodošlo pa je tudi razumevanje angleškega jezika, saj se učenci pri programiranju spletnih strani srečajo s strokovnimi angleškimi izrazi.

Vsebina:

  • spoznavanje računalniškega omrežja,
  • spoznavanje omrežnih naprav (vmesnik, usmerjevalnik, požarni zid, optično omrežje …),
  • spoznavanje, kaj je internet (njegov razvoj), spletni naslovi …,
  • spoznavanje in uporaba spletnega programskega jezika HTML,
  • izdelava spletne strani z uporabo beležnice in HTML-kode,
  • oblikovanje spletne strani v “oblaku”,
  • osnove programiranja.

Predmet zaključimo z izdelavo svoje spletne strani.

Ocenjujejo se izdelki, ki jih učenci večinoma izdelajo v šoli pri urah izbirnega predmeta.

 

Pripravila: Tamara Mršol