Osnovni namen športnih izbirnih predmetov je skrb za skladen telesni razvoj, navajanje na zdravo življenje, izpopolnjevanje in spoznavanje novih športov, krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju in pridobivanje trajnih športnih navad. Pouk je načrtovan tako, da se lahko vsak učenec izkaže, je uspešen in motiviran. Učitelj upošteva različne sposobnosti, znanja in interese učencev. Motivacijo gradi z ustrezno izbiro vsebin in postopkov, predvsem pa s spodbujanjem in z vrednotenjem napredka posameznika. Učenci si zastavijo osebne cilje tako, da so jih sposobni doseči.

 

TEME IN VSEBINE

Šport za sprostitev

Namen predmeta šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Vsebine predmeta šport za sprostitev so:

 • badminton,
 • tenis,
 • namizni tenis,
 • streljanje z zračno puško,
 • plezanje po umetni steni,
 • elementarne igre z žogo,
 • ogled tekme za svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki.

 

Šport za zdravje

Vsebine predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesa in duševne sprostitve. Pri predmetu šport za zdravje učenci spoznajo pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje.

Vsebine predmeta šport za zdravje so:

 • splošna kondicijska priprava,
 • atletika,
 • ples,
 • košarka, nogomet ali odbojka.

 

Izbrani šport

Namen enoletnega predmeta je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.

Če se bo za izbrani šport odločilo dovolj učencev (več kot 20), bo izbirni predmet potekal v dveh skupinah.

ODBOJKA

Učenci ali učenke pod strokovnim vodstvom učiteljice izpopolnjujejo osnovne tehnične elemente igre. Učijo se zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov. Spoznavajo sodniške znake. Vse naučeno utrjujejo pri igri 6 : 6 na predpisanem igrišču za odbojko.

NOGOMET

Pri pouku učenci izpopolnjujejo osnovne tehnične elemente z žogo in brez nje, individualno, skupinsko in moštveno taktiko. Spoznajo in učijo se tehnike in taktike sojenja ter sodniške znake. Udeležijo se področnega tekmovanja osnovnih šol v nogometu.

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

Učenčevo znanje se skozi celo šolsko leto oceni trikrat. Športni pedagog ocenjuje znanje glede na individualne posebnosti in napredek učenca.

 

Pripravila: Andreja Vrhovec Kavčič, prof. ŠV, in Jani Muha, prof. ŠV