Izvajanje: 1 ura tedensko ali strnjeno 2 uri tedensko na 14 dni

Obseg ur:  35ur/32ur

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega ( in terenskega ) eksperimentalnega dela. Usvojijo postopke eksperimentalnega ( raziskovalnega ) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, analize in predstavitve podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

 

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja: 
– eksperimentalne spretnosti in veščine
– izdelki učencev (plakati, seminarske naloge) 
– procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

Ocenjevanje: ocenjeni bodo vaši izdelki, ki bodo nastali pri predmetu  in praktično delo.

Če radi eksperimentirate, opazujete poskuse in si pri tem zastavljate vprašanja, ste natančni in redoljubni ter imate radi znanost in naravo, potem je ta predmet za vas!

Pripravila: Darja Kos Strmec