Izbirni predmet obdelava gradiv omogoča učencem poglobitev nekaterih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja in okoljske vzgoje. Ponuja jim nova spoznanja o lastnostih lesa in umetnih snovi ter praktična znanja pri uporabi orodij za obdelavo le-teh.

TEME IN VSEBINE

Osnovno gradivo za izdelke je les oz. umetne snovi. Orodja in obdelovalni postopki so večinoma ročni. Učenci spoznajo organizacijo delavnice, delovnih mest, načine izbiranja orodij, strojev in pripomočkov ter zaščitna sredstva in ukrepe za varno delo. Spoznajo vse faze izdelave: priprava tehnične dokumentacije za izdelek, branje tehničnih risb, izbira in priprava gradiv, izdelava. Pri delu uporabljajo različne obdelovalne postopke (rezanje, upogibanje, žaganje, vrtanje, brušenje …). Za izdelke preizkušajo in oblikujejo izboljšave in estetska dopolnila. Seznanijo se tudi s poklici s področja obdelave gradiv.

DEJAVNOSTI

Delo pri predmetu je prilagojeno učenčevim sposobnostim. Delo je individualno ali v manjših skupinah. Učenci odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in na vzdrževanje reda v delavnici.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

Učenci bodo skozi celo leto pridobili tri ocene, ki bodo odražale njihovo spretnost pri obdelavi materiala, kreativnost, delavnost in natančnost.

 

Pripravil: Aleš Šporn