Izvajanje: 1 ura tedensko ali strnjeno 2uri tedensko na 14 dni

Obseg ur:  32 ur

Izbirni predmet Kemija v življenju lahko izberejo le učenci 9. razreda. Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na kozmetičnem, tekstilnem farmacevtskem, medicinskem, kmetijskem, in prehrambnem področju. Dotaknili se bomo tudi področja umetnosti in modnih trendov.

Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale naslednje teme:

  •   Tekmovanje  snovi (kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin.
  •   Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili za barvanje raznih materialov.
  •   Kemija tudi diši (eterična olja); pridobivali bomo različna eterična olja, ki jih bomo kasneje lahko tudi uporabili.

Izvedli bomo nekaj zanimivih poskusov:

  •   Barvila v rastlinah,
  •   Barvanje blaga in jajc,
  •   izdelovanje papirja,
  •   izdelovanje dišečih soli,
  •   Priprava kreme in zeliščnega tonika,
  •   Pridobivanje mila in še mnoge druge.

Ocenjevanje: ocenjeni bodo vaši izdelki, ki bodo nastali pri predmetu  in praktično delo.

Pripravila: Darja Kos Strmec