Izvajanje: 1 ura tedensko ali strnjeno 2 uri tedensko na 14 dni

Obseg ur:  35ur/32ur

 

Kemija v okolju se v programu osnovne šole pojavlja kot predmet, kjer se poglablja in utrjuje znanja, veščine in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije.

Poudarek je na aktivnem proučevanju vode, zraka in tal ter vplivov onesnaževanja na zdravje ljudi.

Osnovna učna metoda izbirnega predmeta je eksperimentalno delo, ki se izvaja v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega učnega dela.

Učenci se urijo v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in informacij. Naučijo se pravilno odvzemati vzorce vode, pravilno delati s kovčki za analizo vode. Znajo prikazati vodo kot naravni vir, opišejo njeno stanje s preprostimi fizikalno-kemijskimi meritvami. Učijo se razmišljati o posledicah današnjega načina življenja v okolju, kjer so doma in ustvarjati alternativne zamisli prihodnjega trajnostnega razvoja.

Tematski sklopi:

  • Raziskovanje tal,
  • Voda v našem okolju,

Ocenjevanje:

  • Predstavitev teme skupini učencev s plakatom, računalniško predstavitvijo, videoposnetki …
  • Raziskovalne in seminarske naloge.
  • Eksperimentalne spretnosti in veščine.

 

Pripravila: Darja Kos Strmec