FRANCOŠČINA je čudovit romanski jezik, po mnenju mnogih eden najlepših jezikov na svetu.

FRANCOŠČINA:

  • je pomembna in praktična, saj je uradni jezik v 29 državah sveta,
  • je poleg angleščine uradni jezik v vseh institucijah Evropske unije,
  • je uradni jezik številnih drugih mednarodnih organizacij, kot so OZN, Nato, Unesco, Mednarodni olimpijski komite,
  • je materni jezik okoli 77 milijonom ljudi, na svetu pa okoli 170 milijonov ljudi govori francosko,
  • je melodična, mehka, spevna,
  • je jezik umetnosti, mode, gledališča, plesa, arhitekture, kulinarike.

 

FRANCOŠČINA SPLOH NI TEŽKA!

Na naši šoli se francoščine vsako leto uči približno 80 učencev. Učenci si v nekaj letih pridobijo jezikovno znanje, ki jim služi kot dobro izhodišče pri učenju francoščine v srednji šoli ali pa kot osnova za vsakdanjo komunikacijo v francoščini.

 

Francoščina kot obvezni izbirni predmet ima tri stopnje:
FRANCOŠČINA 1, FRANCOŠČINA 2, FRANCOŠČINA 3
.

 

FRANCOŠČINA 1 (FI1)

V šolskem letu 2020/21 k vpisu v FI1 vabim vse učence bodočega 7. razreda, ki ste se francoščine že učili pretekla 3 leta (v 4., 5., 6. razredu). Z učenjem bomo nadaljevali. Dobrodošli tudi ostali, vendar z ustreznim predznanjem.

 

FRANCOŠČINA 2 (FI2)

V šolskem letu 2020/21 k vpisu v FI2 vabim vse učence, ki ste že obiskovali pouk francoščine v 7. razredu, na stopnji FI1. Dobrodošli tudi ostali, vendar z ustreznim predznanjem.

 

FRANCOŠČINA 3 (FI3)

V šolskem letu 2020/21 k vpisu v FI3 vabim vse učence, ki ste že obiskovali pouk francoščine v 7. in 8. razredu in že končali stopnji FI1 in FI2. Dobrodošli vsi ostali, vendar z ustreznim predznanjem.

Pouk na vseh treh stopnjah bo potekal dve uri tedensko. Preko zanimivih in raznolikih učnih vsebin boste nadgrajevali svoje znanje francoščine in spoznavali tudi francosko kulturo. Učili se bomo resno in hkrati sproščeno, ob knjigah, obenem pa tudi ob igrah, kvizih, dramatizacijah, spletu, francoskih pesmih. Ogledali si bomo tudi kakšen francoski film in izvedli kulinarično delavnico. Še naprej bomo brali knjižice za bralno značko, sodelovali na nastopih ter se v 9. razredu preizkusili na državnem tekmovanju iz francoščine. Vaše pridobljeno znanje francoščine bo dobro izhodišče za nadaljevanje učenja v srednji šoli.

DOBRODOŠLI !

 

Pripravila: Dragica Marinko