FRANCOŠČINO v šolskem letu 2020/21 lahko učenci 4., 5. in 6. razreda izberete za svoj drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.

Dobrodošli vsi začetniki, ki se želite naučiti tega lepega romanskega jezika in obenem spoznati tudi čudovito romansko kulturo. Dobrodošli tudi vsi, ki že obiskujete francoščino kot neobvezni izbirni predmet v 4. ali 5. razredu in bi se radi francoščine učili še naprej.

 

FRANCOŠČINA JE POMEMBNA IN PRAKTIČNA,

 • je uradni jezik v 29 državah sveta,
 • poleg angleščine je uradni jezik v institucijah Evropske unije,
 • na svetu okoli 170 milijonov ljudi govori francosko,
 • FRANCOŠČINA JE MELODIČNA, MEHKA, SPEVNA,
 • FRANCOŠČINA SPLOH NI TEŽKA!

 

Ali veste, da zagotovo malo že govorite francosko? Naslednje besede so francoske:

AUTOBUS, TAXI, MOTO, POSTE, BANQUE, TRACTEUR, CAMION, BANANE, ANANAS, MANDARINE, ORANGE, KIWI, FOOTBALL, BASKETBALL, PROFESSEUR, POLICIER, PRÉSIDENT, DOCTEUR, VÉTÉRINAIRE, MUSIQUE, TIGRE, ZÈBRE, BOUTIQUE, PARFUM, VIN, CAFÉ, TARTE, CROISSANT.

 

Brez skrbi, francoščino boste spoznavali počasi, igrivo, na zanimiv način:

 • Pouk bo potekal dve uri na teden, torej 70 ur na leto.
 • Naučili se boste osnovnih slovničnih struktur ter osnovnega francoskega besedišča.
 • Francoščino boste spoznavali na zanimiv način – poleg učbenika tudi ob jezikovnih igrah, interaktivnih vajah, pesmih, dialogih, igrah vlog, filmih, dramatizacijah …
 • Lahko boste sodelovali pri francoski bralni znački.
 • Lahko boste sodelovali na Frankofonskem festivalu v Kranju.
 • Ob krajši ekskurziji v Ljubljano boste obiskali francoski kulturni center Institut français Charles Nodier in spoznali, kaj francoskega najdemo v našem glavnem mestu.

 

Preverjanje in ocenjevanje:

Preverjanje bo sprotno, ustno in pisno, temeljilo bo na spodbudi, ocenjevanje bo ustno (2x letno) in pisno (1–2x letno). Učenec lahko pridobi odlično oceno tudi, če se izkaže z nastopom v francoščini ter če skrbno uredi svojo mapo izdelkov.

Za konec pa še povabilo na ogled dveh kratkih filmov o tem, kaj vse zamudiš, če francosko ne govoriš …

Telefon

Stopnice

 

Pripravila: Dragica Marinko