Naravoslovni dan se je imenoval Mikrobiologija in biotehnologija. Ob takem naslovu bi se marsikomu od dolgočasja zvrtelo. Vendar v resnici niti ni tako hudo. Predaval nam je mikrobiolog dr. Miha Avberšek.

Naravoslovni dan se je začel s kratkim uvodom. V njem smo spoznali osnove mikrobiologije. Spoznali smo, da v to spadajo tako evkarionti kot prokarionti. Med evkarionti glive in med prokarionti bakterije in arheje. Mikrobiologija proučuje tudi viruse, ki jih sicer ne uvrščamo med živa bitja, saj ne morejo preživeti brez gostitelja.

Naravoslovni dan se je nadaljeval s poskusom, ki se imenuje Kvasne bombice. Za poskus smo potrebovali čašo z vodno raztopino sladkorja, čašo z vodo, čašo z vodo in kvasom, tri pipete ter 12 epruvet. Ugotovili smo, da so se v povprečju najhitreje odprle epruvete z najbolj koncentrirano raztopino sladkorja. To pa zaradi tega, ker kvasovke proizvajajo CO2 v reakciji s sladkorjem. Torej tam, kjer je več sladkorja, nastane tudi več CO2.

Pouk se je nadaljeval z opazovanjem različnih plesni, bakterij in žuželk pod mikroskopom. Plesni je bilo največ. Bile  so vseh mogočih oblik in struktur. Mene so najbolj spominjale na zapleten živčni sistem. Ogledali smo si lahko tudi dve čebeli in enega hrošča. Pod mikroskopom so izgledali prav zastrašujoče. Lahko smo si ogledali tudi 4 vrste bakterij. Proti koncu ure smo lahko pod mikroskopi gledali tudi običajne stvari, kot so ekrani telefonov, radirke, svinčniki in podobno.

Naravoslovni dan se je nadaljeval s sestavljanjem proteinov. Seveda ne pravih, ampak smo jih izdelovali iz lego kock. Na listu papirja smo dobili navodila (kodone), ki se označujejo s črkami A, T, G in C, . Nato smo dobili še list na katerem je pisalo katero kocko moramo izbrati pri katerem kodonu. Za sestaviti smo dobili vsak malo drugačen gen in s tem smo ponazorili mutacije genov, hkrati pa nam je dr. Miha razložil kako mutacije delujejo.

Pri zadnji uri smo poslušali predavanje o biotehnologiji. Spoznali smo nekaj uporabnih načinov uporabe biotehnologije, kot na primer svetilke iz svetlečih bakterij. Biotehnologija je, na žalost, še vedno zelo draga in se je vsaj zaenkrat bolj malo uporablja.

Tako smo ta naravoslovni dan končali in vsi smo spoznali, da to še zdaleč ni bil najdolgočasnejši dan dejavnosti na svetu.

 

Anže Žabkar, 9. B