Četrtošolci smo si  pod vodstvom kustosinje Jane Železnik in gospe Jožice Valenčak ogledali muzejsko zbirko v Jefačnikovi domačiji. Na poti smo si ogledali še Mačkovo ali Mrtvaško znamenje, Šuštarčkovo hišo, CIH, spominsko ploščo na Gregčevi hiši, cerkev svetega Florjana, spomenik žrtvam NOB pred šolo. Na koncu smo se ustavili še pri občinski hiši, ki je bila nekoč osnovna šola.

Marja Gerbec