Spoštovani starši, učenci in učitelji OŠ Trzin!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska  Karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za socialno ogrožene otroke. Učenci bodo prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjene zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 11. junija 2021.

Hvala za vašo solidarnost!