Stran je bila posodobljena 7. 9. 2018.

Vloga – status perspektivnega mladega umetnika

Vloga – status perspektivnega mladega športnika

Vloga – status vrhunskega mladega umetnika

Vloga – status vrhunskega mladega športnika

Pravila OŠ Trzin o prilagajanju šolskih obveznosti

Dogovor o prilagajanju šol.obveznosti_status perspektivnega športnika/umetnika

Dogovor o prilagajanju šol.obveznosti_status vrhunskega športnika/umetnika

 

PRIJAVNICA v jutranje varstvo in podaljšano bivanje za šolsko leto 2018/19

OPB_PRIJAVNICA_odhodi po dnevih_2018/19

Soglasje – šolski sklad

Vloga – šolski sklad

Regresiranje šole v naravi

Prijava na šolsko prehrano

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ŠOLSKE PREHRANE za šolsko leto 2018/19