Stran je bila posodobljena 2. 9. 2016.

 

Vloga – status perspektivnega mladega umetnika

Vloga – status perspektivnega mladega športnika

Vloga – status vrhunskega mladega umetnika

Vloga – status vrhunskega mladega športnika

Dogovor o prilagajanju obveznosti

Vloga – šolski sklad

Regresiranje šole v naravi

Prijava na šolsko prehrano