Spoštovani starši in učenci,

v času dela na daljavo bo tedenska obremenitev za učence enaka kot v šoli. Vsa navodila za delo učencev bodo v spletnih učilnicah MS Teams.

Del ur bomo izvedli preko videokonferenc (MS Teams), in sicer: za učence od 1. do 3. razreda eno uro dnevno in dopolnilni pouk, za učence 4. in 5. razreda vsaj dve uri dnevno, za učence od 6. do 9. razreda pa približno polovico vseh ur.

V spodnjih urnikih so označene ure, ki se bodo izvajale preko videokonferenc. Urniki so narejeni na osnovi urnikov oddelkov.

 

Urnik I. triade od 11. 1. 2021 dalje

4. A 4. B
5. A 5. B
6. A 6. B 6. C
7. A 7. B
8. A 8. B
9. A 9. B