Sedež:                                         Mengeška c. 7/b, 1236 Trzin

Ravnateljica:                                     Matejka Chvatal

Pomočnica ravnateljice:                 Jana Klopčič

Poslovna sekretarka:                      Uršula Uhan

Svetovalna delavka:                      Ksenija Rojs – Visković

Telefon – tajništvo:                          01 564 45 52,  01 564 45 53, 041 799 797

Obračun položnic:                            01 564 22 44

Prijava in odjava obrokov:                01 564 78 16, kuhinja-trzin@guest.arnes.si

Telefon – podaljšano
bivanje (nujna sporočila):                031 457 005

Fax – tajništvo:                               01 564 17 66

Spletna stan na

internetu:                                       http://www.os-trzin.si

Elektronski naslov:                          os-trzin@guest.arnes.si