Tudi v tem šolskem letu bomo del učnega programa realizirali v okviru šole v naravi. Nekaj sredstev za poletno šolo v naravi prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, del sredstev za zimsko šolo v naravi pa Občina Trzin. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se o tem pogovorijo s svetovalno delavko Ksenijo Rojs – Visković. Ceno šole v naravi je možno poravnati v več obrokih. V primeru odpovedi udeležbe šole v naravi iz neutemeljenih razlogov se prvi obrok ne vrača.

Pouk predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. na razredni stopnji popestrimo s številnimi ekskurzijami v bližnjo okolico šole. To so praviloma opazovalni sprehodi, ki jih razredničarke in drugi spremljevalci pripravljajo v vseh letnih časih. Učenci tako spoznavajo naravo in opazujejo njeno spreminjanje, spoznavajo domači kraj in obiskujejo različne ustanove, ki delujejo v njem.

Ekskurzije so tudi vsi navedeni naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ko učenci zapustijo šolski prostor in dejavnosti potekajo v ustreznih specializiranih ustanovah. Učenci imajo ekskurzije tudi v sklopu šole v naravi (letne, zimske), športnega tedna in naravoslovno-raziskovalnih taborov.

NAZIV ŠOLE V NARAVI RAZRED KRAJ ČAS VODJA
1. Naravoslovno-raziskovalni tabor 4. CŠOD Fara 21. 3. 2018 – 23. 3. 2018 mag. Marja Gerbec
2. Letna šola v naravi 5. Vantačići (Krk) 11. 9. 2017 – 15. 9. 2017 Mateja Peric
3. Mediatorski tabor 5. – 7. CŠOD Burja 17. 11. 2017 – 19. 11. 2017 Ksenija Rojs Visković
4. Zimska šola v naravi 6. Kranjska Gora 8. 1. 2018 – 12. 1. 2018 Jani Muha
5. Tekaški tabor 7. Pokljuka 12. 3. 2018 – 14. 3. 2018 Andreja V. Kavčič
6. Športni teden 8. CŠOD Planica 18. 6. 2018 – 22. 6. 2018 mag. Vesna Rakef
7. Ekskurzija v Avstrijo

izbirni predmeti

NI 1, NI 2, NI 3

 naknadno april 2018 Mihael Božič
8. Ekskurzija v London 8., 9. Anglija april 2018 naknadno