OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

7. razred

 PREDMET  ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina I 1  Dragica Marinko
 likovno snovanje 1 1  mag. Vesna Rakef
 gledališki klub 1  Marjana Anžič Galjot
 urejanje besedil 1  Tamara Mršol
 obdelava gradiv: les 1  Aleš Šporn
 Sonce, Luna, Zemlja 1  Maja Završnik
šport za sprostitev, 1 Jani Muha

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina II 1  Dragica Marinko
 nemščina II 1  Mihael Božič
multimedija 1  Tamara Mršol
 obdelava gradiv: umetne snovi 1  Aleš Šporn
sodobna priprava hrane 1 (del) Dušan Gorenec
 šport za zdravje 1  Andreja Vrhovec Kavčič

 

9. razred

 PREDMET  ŠT. SKUPIN  UČITELJ
 francoščina III  1  Dragica Marinko
  vzgoja za medije: televizija  1  Tina Petkovnik
 računalniška omrežja  1  Tamara Mršol
 izbrani šport
(rokomet, odbojka)
 1 (del.)  Jani Muha, Andreja V. Kavčič