NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 II. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET RAZRED ŠT. SK. UČITELJ
francoščina 4. – 6. 2 Dragica Marinko
nemščina 4. – 6. 2 Mihael Božič
umetnost (likovna umetnost) 4. – 6. 1 Vesna Rakef
računalništvo 4. – 6. 2 Vanja Vogrin/Neda Tompa
šport 4. – 6. 2 Andreja Vrhovec Kavčič

 

 III. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET RAZRED ŠT. SK. UČITELJ
nemščina 7. – 8. 1 Mihael Božič