Na naši šoli se že vrsto let trudimo, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal naš način življenja.

Da bi bilo naše ekološko delovanje še učinkovitejše, smo se vključili v vseslovenski projekt, ki ga podpirata Agencija za okolje Ministrstva za okolje in prostor ter Služba vlade RS za podnebne spremembe.

Okolju prijazna šola bo pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Cilj Okolju prijazne šole je razumevanje in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh porah delovanja, vključuje pa poleg učencev, učiteljev in ravnateljice tudi tehnično osebje. Vsi – skladno s svojo pristojnostjo -prevzemamo okolju prijazen način življenja za delovanje celotnega zavoda in se aktivno vključujemo tudi v okolju prijazno delovanje lokalne skupnosti.

Na naši šoli ne gostimo avtomatov za nezdrave jedi in pijače, stremimo za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalne preskrbe, izvajamo ločeno zbiranje odpadkov, starega papirja, kartuš in baterij, izvajamo obojestransko kopiranje in tiskanje dokumentov ter sodelujemo v projektih, kjer se dodatno izobražujemo ter promoviramo okolju prijazen način življenja.

V tem šolskem letu bomo sodelovali v dveh projektih »Ekoberi« in »Učinkovita raba energije-U4energy«, ki delujeta na nacionalnem in evropskem nivoju.

Z branjem knjig z ekološko vsebino želimo učence naučiti odgovornega in okolju prijaznega delovanja in ravnanja.

Cilj projekta »U4energy« pa je učitelje in učence spodbuditi k boljšemu seznanjanju z učinkovito rabo energije, ter svojo šolo vzpodbuditi k varčevanju ter zmanjševanju količine električne energije ter porabe energije za ogrevanje. Sodelovanje v projektu »U4energy« daje učiteljem in učencem priložnost, da pripomoremo k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in s tem k varovanju okolja.

Širimo zavest do odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja!

Nancy Vake- koordinatorica Okolju prijazne šole