Učenci 7. razreda so ustvarjali pri obdelavi gradiv: les.