Nadaljevali smo z izdelavo tabele vrtnin dobrih in slabih sosedov. Razpredelnica nam bo v pomoč pri sajenju in razporejanju vrtnin po gredicah. S pomočjo razpredelnice lahko ugotovimo, katere rastline je dobro saditi skupaj in katere raje sadimo ločeno. Določene rastline se medsebojno podpirajo, druge pa si škodujejo (druga drugi odvzemajo hrano, vodo, ipd.). Stare vrtne gredice, v nekaterih že raste zelenjava, smo pokrili s sveže presejanim kompostom, na drugih pa smo odstranili plevel.

 

Trzin, 5. 2. 2020

Mihael Božič, koordinator in vodja projekta Šolski ekovrtovi