V naravi  je skrito mnogo informacij, ki so jih naši predniki znali dobro “brati”. S pomočjo teh informacij so si organizirali življenje in vedeli, kdaj je pravi čas za kakšno dejavnost. Ljudsko izročilo mokrišč je učencem petega razreda doživeto in igrivo predstavila ga. Dušica Kunaver, zbiralka ljudske dediščine. Učenci so z zanimanjem poslušali njene zgodbe in se čudili znanju, ki nam ga je predala pripovedovalka. Uživali so tudi ob fotografijah mokrišč, ki nam jih je predstavila ga. Urška Vahtar.

Mateja Košir