Lokalni posvet »Ohranjanje maternega jezika in kulture priseljencev« smo na Osnovni šoli Trzin organizirali v torek, 22. 5. 2018 v dvorani Marjance Ručigaj. Po uvodnem pozdravu trzinskega župana in ravnateljice Osnovne šole Trzin smo udeleženci imeli priložnost slišati, kaj pomeni imeti sestavljeno identiteto, kako je z dopolnilnim poukom maternih jezikov v slovenskih šolah ter mnogo drugih koristnih informacij v zvezi z migracijami. Nato je sledila predstavitev dela s priseljenci na Osnovni šoli Koper, ki se je v končnem delu prelevila v delavnico o predsodkih, pa ne izmišljenih, ampak vzetih iz resničnih šolskih situacij. Zelo prisrčni so bili otroci iz vrtca Trzin, ki so nam odplesali katalonski ples, učili so se ga pa pri očetu enega od otrok v skupini. Prav tako je zbor Osnovne šole Trzin popestril srečanje s pesmimi. Svoje delo s punčko iz Iraka je predstavila vzgojiteljica v vrtcu Črnuče, multiplikatorka iz Osnovne šole Livada pa didaktične pripomočke, ki jih uporablja pri vsakodnevnem delu s priseljenci in poseben pristop, ki ga je potrebno imeti, če želimo biti uspešni. V tretjem delu srečanja se je poglobljeno predstavil zavod »Vesela dRuščina«, ter bosansko društvo »Ljiljan«, ki je lansko leto praznovalo 25 let obstoja. Na samem koncu je multiplikatorka iz Osnovne šole Trzin predstavila tri predstavnike Šole za starše, ki trenutno poteka dvakrat tedensko na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani.

Hvala predavateljem in udeležencem na neprecenljivem prispevku k čudovitemu lokalnemu posvetu, vsem pa želim veliko novih povezovanj.

Mihaila Hardi Vitorović, multiplikatorka na Osnovni šoli Trzin